Konkurranseutsetting av barnehager - Fagforbundet Oslo kritisk til prosessen - Fagforbundet

Konkurranseutsetting av barnehager - Fagforbundet Oslo kritisk til prosessen

Byrådet har nå vedtatt hvilke 7 barnehager som konkurranseutsettes i Alna, Søndre Nordstrand og Vestre Aker . Fagforbundet Oslo synes dette er trist for våre 60 medlemmer som nå risikerer langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår , og vil følge dem opp på best mulig måte i tiden framover

Fagforbundet Oslo har hele tiden ment at dette er en dårlig ide, det er  verken en god ide økonomisk eller kvalitetsmessig. Grunnen til  at vi frykter dårligere kvalitet er flere:

  • Private barnehager trenger ikke å følge kommunens kvalitetsmål satt som standard i prosjekt Oslo-barnehagen. Det er også frivillig å delta i kvalitetsundersøkelser.
  • Det vil bli press på barnehagenes bemanning. Private barnehager har lavere bemanning i forhold til antall barn enn kommunale barnehager. Ikke krav om å følge grunnbemanningsavtalen som kommunale barnehager har
  • Bare marginale endringer i tilskuddene til de private barnehagene, gir gode marginer for private drivere. Private barnehager skal i 2015 få like mye i tilskudd, samtidig som de driver med lavere lønns og pensjonskostnader går rett i lomma på spekulanter. Selv FrP skriver det i sitt alternative budsjett.
  • Konkurranseutsetting hvert 6- år vil erfaringsmessig skape uro, en uro som også vil ramme foreldre og barn.
  • Ansatte i berørte barnehager får dårligere pensjonsvilkår. Selv om den tariffestede pensjonsordningen i private barnehager er en relativt god ytelsesording, er den betydelig dårligere enn offentlig tjenestepensjon.
  • Økte skiller mellom private og offentlige barnehager. Allerede i dag er det relativt sett flere barn med behov for spesiell tilrettelegging i offentlige barnehager enn i private. Med en storstilt privatisering er det stor risiko for at dette forholdet vil bli forsterket.
  • Flere foreldre vil oppleve økt usikkerhet for plassen i barnehage ved at private barnehager kan gå konkurs eller skifte eier. Kommunale barnehager oppleves ofte som tryggere.

Fagforbundet Oslo er også rystet over prosessen og byrådets valg og kjøre dette gjennom uten forvarsel uka før jul. Vår mulighet til å ivareta våre medlemmers interesser svekkes når behandlingen holdes hemmelig og saken kommer uten forvarsel.

De syv barnehagene er:

Bydel Alna: Frydenlund barnehage, Smedbakken barnehage og Ospa barnehage

Bydel Søndre Nordstrand: Bjørnåsen barnehage og Asperud barnehage 

Bydel Vestre Aker: Rønningen barnehage og Grindbakken barnehage

Ved utlysning i desember forventes det at kontrakt med nye driftere kan signeres medio april. Deretter vil det anslagsvis ta fra to til fem måneder før ny drifter kan være operativ. Ny drifter for disse barnehagene vil da etter planen være operativ sommeren/høsten 2014