Bymisjon, bymisjon, ikke rør på vår pensjon - Fagforbundet

Bymisjon, bymisjon, ikke rør på vår pensjon

Godt over hundre demonstranter møtte på demonstrasjon i Tollbugata. De ansatte i Kirkens bymisjon fikk støtte av en rekke fagforeninger da over hundre demonstranter markerte sin motstand mot kutt i pensjonene

"Bymisjon, bymisjon, ikke rør på vår pensjon" lød det fra alle fire gatehjørner i krysset utenfor Kirkens bymisjons lokaler i Tollbugata. Bekymringen er stor blant Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte om hva som skjer med deres framtidige pensjon når Kirkens bymisjon behandler sin arbeidsgivertilknuytning i styret i januar neste år.

-Frykten for at arbeidsgiver skal tilpasse seg lønns og arbeidsvilkårene til de kommersielle drifterene er reell, mener nestleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo. Konsekvensen av byrådets privatiseringslinje, er at lønns- og arbeidsvilkårene i ideell sektor settes under press, og vi frykter en utviking der vi ikke lenger ser forskjell på kvalitet og arbeidsgiverpolitikk mellom kommersielle og ideelle driftere, sier Dehlin.

- Den ideelle konkurransen byrådet la opp til med Rødtvedt sykehjem ble avlyst når kommunen først valgte å legge ned Oslo omsorg KF slik at de ble skviset ut av anbudsrunden, og anbudsgrunnlaget var så dårlig at kun en ideell organisasjon fant grunn til å delta. Så lenge Byrådet signaliserer at ideelle skal drive på samme økonomiske vilkår som kommersielle sykehjem så sier de egentlig rett ut at de ansatte i ideelle sykehjem har for gode lønns- og arbeidsvilkår. Det er vi sterkt uenig i, og beklager at Kirkens bymisjon nå presse til å gå over på en langt dårligere tariffavtale.