Møt opp og støtt de ansatte i Kirkens bymisjon i kampen for å bevare pensjonsordningen - Fagforbundet

Møt opp og støtt de ansatte i Kirkens bymisjon i kampen for å bevare pensjonsordningen

Styret i Kirkens Bymisjon vurderer å melde organisasjonen ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke.Beslutter de dette vil det sannsynligvis innebære overgang til NHO, og resultatet er klassisk tariffhopping.Fagforbundet Oslo oppfordrer andre fagforeningskamerater til å støtte opp markeringa og protestene fra de ansatte i Kirkens Bymisjon.

Tid:      Tirsdag 10. desember 2013 kl 13.30 – 14.00
Sted:    Tollbugata 3, Kirkens Bymisjons hovedkontor

Det er de ansatte som må betale prisen for betydelige dårligere lønns- og pensjonsvilkår:

  • ·         Fra ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon
  • ·         Bortfall av særaldersgrenser
  • ·         Fra offentlig til privat AFP-ordning, som innebærer at ansatte over 55 år ikke rekker å tjene opp nye rettigheter før de fyller 62 år
  • ·         Ekstravakter/merarbeid og tillegg for ubekvem arbeidstid vil ikke gi pensjonsgivende inntekt
  • ·         Lavere kvelds- og nattillegg
  • ·         Lavere lørdags- og søndagstillegg

Ved et vedtak om å gå ut av Virke vil Kirkens Bymisjon operere på lik linje med en hvilken som helst privat tjenesteleverandør når det gjelder ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapiforbund har oppfordret sine medlemmer i Kirkens Bymisjon til å møte opp på en halvtimes markering for å gi styret et tydelig signal om at den vurderte tariffhoppinga er fullstendig uakseptabel.