God løsning for hjelpepleier i rettsforlik med Oslo kommune - Fagforbundet

God løsning for hjelpepleier i rettsforlik med Oslo kommune

Fagforbundet har gjennom rettsmekling med Oslo kommune inngått en avtale som gir hjelpepleier Stig Berntsen jobben tilbake ved Lindeberg sykehjem. Dette har vært en enorm påkjenning over to år, med alvorlige anklager mot vårt medlem. Vi er glad for at alle feilaktige anklager mot Berntsen er frafalt, og gir han mulighet til å komme tilbake i jobben sin.

Samtidig forventer vi at saken får et politisk etterspill og at bystyret sørger for at systemene som skal forhindre feilaktige avgjørelser og forhindre at ansatte blir forhåndsdømt av sin egen arbeidsgiver fungerer.

Fagforbundet Oslo har tidligere reagert på at byrådets inngripen og uttalelser i media. Arbeidsgiver skal beskytte sine arbeidstakere mot ryktespredning og anklager før disse er dokumentert. I tillegg har  vi Internrevisjonens rapport med fokus på mangler i Sykehjemsetaten. Fagforbundet er av den oppfatning at mangler på systemer også i flere tidligere tilfeller har gitt uheldige utfall. Med det som bakgrunn kan man stille spørsmålstegn ved Byråd Aud Kvalbeins (Krf) oversikt over eget ansvarsområde og manglende fokus på systemer som gjør det mulig å ha ansvar og ta ansvar for eget saksfelt.

Fagforbundet Oslo forventer at bystyret sørger for en behandling som sikrer at Oslo kommune både har rutiner, rolleforståelse og klare ansvarslinjer slik at denne type hendelser aldri gjentar seg. Men først og fremst er vi glad for at saken er forlikt med et godt resultat, og gir vårt medlem mulighet til å komme tilbake i jobb, når han er klar for det.

Les mer om saken i Fagbladet.