Pensjonsdebatten preget tariffrepresentantskapet. - Fagforbundet

Pensjonsdebatten preget tariffrepresentantskapet.

150 tillitsvalgte var samlet til to dagers forberedelser for tariffrepresentantskap på Sundvolden. Neste års tariffkrav ble vedtatt. Odd Hallgeir Larsen og Mari Sanden innledet til debatt første dag.

Pensjon blir viktig i årene framover

-Vi er avhengig av en bred debatt i hele forbundet om de pensjonsutfordringer vi står overfor, sa nestleder i Fagforbundet, Odd Hallgeir Larsen i sin innledning, og han fikk svar fra salen i flere innlegg. Vår nyvalgte nestleder sa at pensjonsjobben skal gjøres nå, vi kan ikke vente til 2017, når pensjonsreformen skal evalueres.. Han understreket betydningen av at vi må ha et felles pensjonssystem som alle har tillit til, og for Fagforbundet er utgangspunktet at også framtidig pensjon skal utgjøre 2/3 av lønna. Han uttrykte også bekymring for at de ideelle organisasjonene som er opptatt av gode, ryddige arbeidsvilkår, nå presses over på dårligere pensjonsordning. AFP, særaldersgrenser og uføretrygd var også temaer som ble grundig debattert i løpet av de to dagene på Sundvolden.

Samhold og solidaritet viktigere enn noensinne

Odd Hallgeir beskrev også hvordan vi opplever et økende press for å konkurranseutsette og privatisere virksomheter i kommunal sektor.  Dette forandrer også tariffsituasjonen. Mari Sanden fulgte opp med å vise hvor mange store områder Fagforbundet Oslo forhandler på, og gikk inn på arbeidsgiversidas organisering der Virke, Spekter og NHO konkurrerer om de samme arbeidsgiverne. Det gjør f.eks at arbeidsgivere kan shoppebilligste pensjonsordning for sin virksomhet

Kjøttvekta teller - kamp for tariffavtaler

Sist, men ikke minst understreket Odd Hallgeir Larsen at selv om vi nå har passert 335 000 medlemmer, må vi verve, ingenting betyr mer enn kjøttvekta i ett tariffoppgjør.

Alle medlemmer er like viktige for Fagforbundet uansett tariffområde, og skal behandles på en like god måte. Det bar også tariffrepresentantskapet preg av, hvor alt arbeid med og debatt om neste års oppgjør ble gjort på tvers av tariffområder, i stedet for at hvert område jobbet selvstendig.

Oppsplittinga gjør også at vi må kjempe for å få tariffavtaler.Vi opplever også at flere krav blir avvist av NHO og VIRKE fordi vi ikke kan dokumentere at Fagforbundet har minst 10 % av de ansatte som medlemmer. Mari Sanden understreket at vi  har over 300 yrkesaktive medlemmer i Oslo uten tariffavtale. Vi haret mål om at alle medlemmer skal være omfattet av en tariffavtale, uansett arbeidsgiver.

 

Rammene for oppgjøret
Odd Hallgeir Larsen understreket at vi skal forvente å få til en reallønnsøkning også neste år, lønnsveksten spås høyere enn prisveksten På tross av krise i Europa og et roligere boligmarked er det grunn til å tro at vi i Norge fortsatt vil ha en sterk økonomi. Og da skal vi ha vår del av verdiskapingen. Fagforbundet støtter frontfagsmodellen, men er klar på forutsetningen om at offentlig sektor ikke sakker akterut i forhold til privat sektor.

 

Kort oppsummert var det et vellykket møte og Fagforbundet Oslo er  godt rustet til å sikre at våre tariffkrav og  våre medlemmers interesser blir ivaretatt i tariffoppgjøret 2014.