Fagforbundet Oslo godt fornøyd med landsmøtet - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo godt fornøyd med landsmøtet

Fagforbundet Oslo er strålende fornøyd med å få gjennomslag for våre forslag på landsmøtet. I tillegg fikk Oslos sentrale tillitsvalgte fornyet tillit for fire nye år

Ledelsen i Fagforbundet Oslo trekker spesielt fram vedtaket om å jobbe for en handelsboikott av Israel og vedtaket om en gjennomgang av hele organisasjonen, ikke ulik den prosessen Fagforbundet Oslo har hatt som nå gjør at vi endrer vår fagforeningsstruktur for å være bedre rustet for framtida.

I valgene fikk Jan Helge Gulbrandsen gjenvalg til AU, Stein gulbrandsen er tidligere valgt som leder av seksjon samferdsel og teknisk og tiltre AU. Mari Sanden og Helge Sporsheim fikk gjenvalg til forbundsstyret. Anne Green Nilsen ble gjenvalgt som leder av kompetansesenteret i Oslo.