Kurs: Aktivitørenes dag - Fagforbundet

Kurs: Aktivitørenes dag

Fagforbundet helse og sosial har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle aktivitører som er medlemmer i Fagforbundet Oslo, tirsdag 26. november

Dato: Tirsdag 26. november 2013 kl. 09.00 – 15.30

Sted: Fagforbundet Oslo’s kurslokale,  Apotekergaten 8 (vis à vis VG-bygget)

Opplæringsprogrammet Aktiv omsorg ønsker å sette fokus på hvordan vi kan gi et mer helhetlig tilbud til yngre og eldre brukere. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukere innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

•          Kulturelle og sosiale aktiviteter – kulturelle opplevelse og sosialt samvær

•          Fysisk aktivitet - tilrettelegging av fysisk aktivitet

•          Velvære - tiltak som skaper tilfredshet og velbehag

•          Grønn omsorg – aktiviteter

Forelesere

: - Geir Grothen fra Høgskolen i Telemark

  • 'mening, verdier og aktiv omsorg'.

- Torunn Wibe FoU-leder Utviklingssenter for sykehjem, Abildsø sykehjem.

  • 'aktuelle aktiviteter, idebank og Utviklingssentrenes rolle'

- Ottar Mjelde Kompetanserådgiver fra Fagakademiet

  • aktiv omsorg og metode.

Påmelding til lokal fagforening innen 4.november 2013

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-

 

Alle som får plass på temadagen tilskrives.