Kurs: Respekt og hensyn ved livets slutt! - Fagforbundet

Kurs: Respekt og hensyn ved livets slutt!

Seksjon helse og sosial har gleden av å invitere til temadag for alle sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere og øvrig helsepersonel, torsdag 9. januar.

Hvordan ivareta verdighet for de pårørende, den syke eller avdøde og oss selv? Med andre religioner, skikker og tradisjoner.

  • Hvordan møter vi de pårørende.
  • Stell av den døde.
  • Hjelperens rolle.
  • Etisk bevissthet.
  • Hvordan tar vi vare på oss i en slik situasjon?
  • Empatien.
  • Påvirkning.
  • Del det med noen.
  • Oppladning.

Foreleser: Josef Bentzen, gravferdskonsulent.

Dato: Torsdag 9. januar 2014 kl. 09.00 – 15.30

Sted:    Fagforbundet Oslo’s kurslokale, Apotekergaten 8 (vis à vis VG-bygget)

Påmelding til lokal fagforening innen 27. november 2013

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-

 

Alle som får plass på temadagen tilskrives.