Forum for Ungdomstillitsvalgte - Fagforbundet

Forum for Ungdomstillitsvalgte

Fredag 25. oktober er det forum for ungdomstillitsvalgte. Odd Hallgeir Larsen fra Forbundsstyret og Andreas Halse fra SU innleder til debatt.

Tid:           FREDAG 25.OKTOBER 2013 KL.0900 TIL 1530

Sted:       Apotekergata 8, 1.etg

Tema:      Veien videre 

Program

0900-0915     Velkommen

0915-1000        Hvordan jobbe opp mot kommunevalg 2015

                   v/ Andreas Halse – Leder i  Sosialistisk Ungdom

1000-1015     Pause

1015-1045        Hva er ungdomstillitsvalgtes rolle

1045-1145        Overføring av studentmedlemmer til fagforening   

        

1145-1230     Lunsj

 

1230- 1430    Odd Haldgeir Larsen fra den politiske ledelsen i fagforbundet sentralt

                    -Fagforbundets utfordringer fremover med blåblå regjering.

 

1430-1445        Pause

 

1445-1530        Oppsummering og Evaluering