- Oslo-budsjettet mangler visjoner for eldreomsorgen - Fagforbundet

- Oslo-budsjettet mangler visjoner for eldreomsorgen

Selv om alle er kjent med at antall eldre i Oslo øker sterkt de kommende årene, uteblir den nødvendige satsingen på pleie- og omsorgstilbudet i kommunen. – Det blågrønne byrådet rir sine ideologiske kjepphester framfor å sette i gang med en skikkelig eldresatsing, uttaler Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden.

- Det bygges ut alt for få sykehjemsplasser. I stedet er byrådet opptatt av å privatisere mest mulig av eldreomsorgen, sier Sanden. Hun reagerer kraftig på at byrådet foreslår konkurranseutsetting av ytterligere tre sykehjem i løpet av 2014.

 

- Oslo-budsjettet mangler visjoner for eldreomsorgen! Det blir ikke flere sykehjemsplasser av at eldreomsorgen privatiseres. Med dette er godt under halvparten av Oslos sykehjem kommunale. Det foreslås videre å kutte bydelenes rammebudsjett. Oslobudsjettet for 2014 kunne vært en anledning til å omsette fagre ord til handling. I stedet kan terskelen for å få sykehjemsplass blir enda høyere. En større utbygging av Omsorg+ er positivt, men må ikke brukes som en erstatning for nye sykehjemsplasser, sier Sanden.

 

Byrådet foreslår i budsjettforslaget kun å bygge et nytt sykehjem, som skal bygges som et såkalt offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS-prosjekt). – OPS er dyrere enn om kommunen selv står som utbygger av sykehjemmene. Det betyr mindre til pleie- og omsorgstjenester og mer i lommene til private utbyggere. Dessuten trengs en større utbygging for å møte behovet framover, forklarer Sanden.

 

- Vi ser alvorlig på at det foreslås å nedlegge det kommunale foretaket Omsorg Oslo. Det innebærer at byrådet med et pennestrøk fratar kommunalt ansatte muligheten til å være med i konkurransen om egne arbeidsplasser. Når det kommunale foretaket har vunnet få anbudskonkurranser de siste årene skyldes det at kommunen gir seg selv en konkurranseulempe, sier Sanden.

 

De private selskapene har en langt dårligere pensjonsordning for sine ansatte, som gjør at de vinner anbud mot Omsorg Oslo KF. – Løsningen er ikke å legge ned foretaket, men å holde pensjonskostnadene utenom anbudene slik at konkurransen foregår på like vilkår. Det er de ansatte som betaler prisen for byrådets anbudsmani, forteller Sanden.