Nyheter fra faggruppe NAV i SKA og SHS - Fagforbundet

Nyheter fra faggruppe NAV i SKA og SHS

Her finner du aktuelle nyhetssaker, ressurssider og konferanser for NAV-ansatte

NAV konferanse

 

Fagforbundet vil arrangere en NAV konferanse med tema sikkerhet og HMS arbeid i slutten av november. Mer informasjon om konferansen kommer senere.
Les mer 

Frykter effekten av NAV-hets

 

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad har sammen med de fire hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet en kronikk på trykk i Aftenposten. Temaet er den offentlige debatten om NAV.
Les mer 

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Etter den tragiske hendelsen i sommer der en av Fagforbundets tillitsvalgte ble drept på NAV Grorud, og andre alvorlige hendelse med vold og trusler på NAV kontorene, ble det innkalt til et møte i Arbeids- og velferdsdirektoratet i august. Målet for møtet var å nedsette en referansegruppe og arbeidsgruppe som skal jobbe med sikkerhet på NAV. Disse gruppene skal gjennomgå sikkerhetssituasjonen knyttet til trusler og vold rettet mot medarbeidere og brukere i NAV.
Les mer

 

Tips! Konferansen ”Penger til besvær”

 

Arrangeres i Oslo 30. – 31. oktober. Tema for konferansen er privatøkonomi og helse. Arbeids- og velferdsdirektoratet viderefører arbeidet om økonomi rådgivning og gjeldsrådgivning i nært samarbeid med andre sentrale aktører på området. Konferansen er en del av satsingen på området og har som formål å skape større allmenn bevissthet om økonomiske problemer for privatpersoner som et problem for samfunnet som helhet, og for de personer og foretak som konkret blir berørt. Målgruppen er blant annet kommunalt NAV-ansatte.
Les mer

 

Ny nettside om fattigdom

 

Det er opprettet en ny nettside om regjeringens innsats mot fattigdom. Regjeringen.no/fattigdom gir en oversikt over regjeringens helhetlige innsats for å bekjempe fattigdom i Norge. Regjeringen.no/fattigdom er en kilde til stortingsmeldinger, dokumenter og relevante lenker som kan knyttes til regjeringens brede fattigdomsbekjempelse
Les mer 

Nav og arbeidsgivere spiller på lag i Sandvika

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt besøkte G-sport på Sandvika Storsenter hvor viljen til å ta inn folk på tiltak er stor. - Får dere kandidater hit som er opptatt av sport og utstyr?, spør arbeidsministeren. - Ja. Og det er viktig, for motivasjon er en av de viktigste tingene for oss når vi velger å ta inn folk på tiltak, sier assisterende butikksjef Vegeir Selboe i G-sport.
Les mer

 

Utvalg skal utrede tolketjenesten i offentlig sektor.

 

Regjeringen oppnevnte i statsråd 23 august et utvalg som skal utrede og fremme forslag til samordnt, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolking i offentlig sektor. Utvalget skal beskrive behovet for tolking i offentlig sektor fremover.
Les mer 

Slik brukes integreringspengene

 

IMDi forvalter i 2013 tilskudd for nesten 7,2 milliarder kroner. Over 99 prosent av disse pengene kanaliseres til kommunene for deres arbeid med integrering av flyktninger.
Les mer