Viktig med samarbeid mellom skole og arbeidslivsorganisasjoner - Fagforbundet

Viktig med samarbeid mellom skole og arbeidslivsorganisasjoner

En viktig oppgave for seksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo er samarbeidet opp mot utdanningsinstitusjonene innen helse- og sosialfag. På Stovner videregående skole har Fagforbundet Oslo fulgt og bidratt til å gjøre undervisningen mer virkelighetsnær for elevene. Nå takker lærerne seksjonsleder Helge Sporsheim for samarbeidet.

Samarbeid, støtte og Livsglede

Vi ønsker på vegne av elever og lærere ved Stovner videregående skole å takke Fagforbundet Oslo, med Helge Sporsheim i spissen, for et meget godt samarbeid. Selv om Fagforbundet Oslo alltid har stilt opp på skolebesøk der forskjellige tema har gjort undervisningen mer virkelighetsnær for elevene våre, har vi i de siste 2 årene utviklet et unikt samarbeid på flere arenaer.

Skoleåret 2011/2012 ble vi en del av stiftelsen “Livsglede for eldre” og dette ble verdsatt og støttet med sponsormidler når vi hadde fester og arrangementer på forskjellige sykehjem. Vi har blitt fulgt opp og elevene har blitt sett for innsatsen de har gjort. Helge Sporsheim og Fagforbundet Oslo ble en fast følgesvenn gjennom hele året og delte gleden med oss når vi våren 2012 fikk beskjed om at vi endelig skulle få vg-2 helsearbeiderfag klasser på skolen vår. Pedagogikk og metoder ble diskutert og vi fikk frie tøyler av vår ledelse til å bygge opp vår avdeling med casebasert undervisning med mye praksis også inne på skolen.

Men samarbeidet stoppet ikke der, i november fikk vi delta på fagdag med fokus på det vanskelige tema omsorg ved livets slutt. Elevene måtte selv melde seg på fagdagen, det ble lagt opp som en inspirasjonsdag og elevene fikk tilsendt kursbevis til å legge ved vitnemål.

I desember arrangerte Fagforbundet Oslo sammen med Ressurskolen i Oslo en fagdag med tema” Hvorfor velge å bli helsefagarbeider?”. Lærlinger fra Oslo og norgesmestere fra NM i helsearbeiderfag var blandt foredragsholderene, men det var nok foredraget Mona og Dagfinn Enerly holdt som festet seg i elevene.

Nå på tampen av skoleåret valgte våre engasjerte elever å holde en “gitilbakefest” til pasienter, veiledere og personalet på Solvang sykehjem, som har gitt elevene våre et fantastisk godt praksissted dette året. Fagforbundet stilte igjen opp som sponsorer og dermed ble det jordbær og is til 80 personer. Helge Sporsheim deltok også på festen og stilte opp som fotograf.

To stolte lærere er nå klare for sommerferie- vi har nådd våre mål og fått vårt første kull med helsefagarbeiderelever vell i havn og sender 13 flotte lærlinger ut i Oslo kommunes bydeler. Vi er også særdeles stolte av eksamensresultatene til elevene våre med et snitt på karakteren 4.

Vi takker for godt samarbeid og for støtten og engasjementet, spesielt til Helge Sporsheim og seksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo.

 

Anne- Christin Skilbrei og Monica Jørgensen

Lærerne!