Seniorprisen 2013 - Fagforbundet

Seniorprisen 2013

heidinordal

Prisene ble delt ut mandag 26.august.2013 i festsalen på Tåsen sykehjem. Det var første gang Oslo kommune delte ut Seniorprisen. Meningen med disse er å stimulere til nytenkning og løfte frem gode tiltak for å vise frem det beste fra eldreomsorgen i Oslo.

Det var tre priser som ble delt ut.

•     Beste tiltak for å fremme aktiv aldring for hjemmeboende eldre

o     Gikk til Bydel Stovner ”Balansekunst” er et kombinert kurs- og rehabiliteringstiltak for alle eldre i bydelen

•     Beste tiltak i sykehjem for å gjøre sykehjemmet til beboernes hjem

o     Gikk til Ammerudhjemmet bo- og kultursenter. Prosjekt”Gjemt, men ikke glemt” som har som formål å bevare tidligere nettverk til personer som flytter på sykehjem.

•     Årets medarbeider» i eldreomsorgen i Oslo

o     Årets medarbeider ble vårt medlem og avdelingsleder i Bydel Østensjø, Heidi Karsrud Nordal, Hun har ansvar bl.a. for tre kommunale treffsentre/eldresentre, bydelens frivilligsentral, seniorveiledere og dagsenter for demente. Hun er nytenkende og svært engasjert person, som er brukerorientert og setter respekt for både brukere og medarbeidere ii sentrum og hun ser sine medarbeideres ressurser og muligheter.

Fagforbundet Oslo gratulerte med en bukett røde roser. Vi er stolte over å ha henne som medlem i Fagforbundet.

Cabaret Fossile fra Røa, kastet glans over prisvinnerne med en cabaret forestilling.

 

Lenker