Fagdag: Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre - Fagforbundet

Fagdag: Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre

Seksjon helse- og sosial har gleden av å invitere til en spennende fagdag for ansatte i hjemmetjenesten.

Innhold:

  • Akutt – funksjonssvikt oppstår i løpet av en uke.
  • Subakutt – funksjonssvikt oppstår i løpet av en uke til tre måneder
  • Kronisk – funksjonssvikten oppstår over mer enn tre måneder
  • Observasjon.

Dato: Onsdag 9. oktober 2013 kl. 09.00 – 15.30

Sted: Fagforbundet Oslo’s kurslokale, Apotekergaten 8 (vis à vis VG-bygget)       

Foredragsholder: Lege Karin Persson, Oslo Universitetssykehus

Påmelding til lokal fagforening innen 20. september 2013

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet OSLO, ikke medlemmer kr. 1000,-

Alle som får plass på temadagen tilskrives.