Målrettet miljøarbeid - Fagforbundet

Målrettet miljøarbeid

Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo har gleden av å invitere alle medlemmer i Fagforbundet Oslo til to spennende dager med tema målrettet miljøarbeid.

 Tema:

  • Grunnleggende prinsipper i målrettet miljøarbeide ut i fra en atferdsanalytisk forståelsesmodell.
  • Viktige begreper i moderne omsorgsideologi.
  • Bestemmelsene om tvang og makt i helse og omsorgstjenestelovens kap 9.
  • Diskusjon av problemstillinger i grupper og plenum.
  • Muligheter for å ta opp anonymiserte problemstillinger fra egen praksis.

Dato: Fredag 18. oktober og mandag 21.oktober 2013 Tid:  kl. 09.00 – 15.30

Sted:     Fagforbundet Oslo’s kurslokale, Apotekergaten 8 (vis à vis VG-bygget)     

Foreleser: Rolf Magnus Grung, høyskolelektor.

Påmelding til lokal fagforening innen 30.september 2013

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet OSLO

Ikke medlemmer kr. 1000,-

 

 

 

Alle som får plass på temadagen tilskrives