Tragisk melding mottatt - Fagforbundet

Tragisk melding mottatt

Det er med dyp sorg at vi mottok meldingen om at en av våre hovedtillitsvalgte er gått bort. Vår medfølelse går til hennes nærmeste.

Vi sender også varme tanker til alle ansatte på NAV–kontorene i Norge, men spesielt til den dreptes kolleger ved NAV Grorud . Hun var hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og ble drept mens hun var på jobb.

Arbeidstakere i Norge må ha trygghet på jobben. Den fysiske utformingen av NAV-kontorene er en utfordring. Det er ønskelig med åpenhet, samtidig som de ansattes sikkerhet må ivaretas. Ledelsen for NAV-kontorene må i samarbeid med de ansatte finne løsninger som øker sikkerheten. Nødvendige ressurser må settes inn.

Våre tanker går til familie, venner, kolleger og fagforeningskamerater.

 

Jan Davidsen

Les artikkel om saka i Fagbladet