– Heltid er et solidarisk prosjekt - Fagforbundet

– Heltid er et solidarisk prosjekt

– Å få på plass heltid som normen i helsesektoren er et solidarisk prosjekt. Flere ansatte må dele på ubekvemme vakter for at alle skal få en hel stilling og ei lønn å leve av, sier Fagforbundets seksjonsleder for Helse og sosial, Kjellfrid Blakstad.

Etter LO-leder Gerd Kristiansens utspill om at flere må jobbe helg i helsesektoren har debatten rast, både i tradisjonelle medier og på Facebook og Twitter. Blakstad blir litt oppgitt når Aftenposten skriver at Fagforbundet nå kaster seg inn i debatten.

– Vi har jobbet for faste, hele stillinger i helsesektoren i flere tiår, fastslår Blakstad.

– Hvis alle tar sin del av helgevaktene er det ikke slik at alle må jobbe mye mer. De som ikke jobber helgevakter i dag må bidra, og de som allerede jobber ubekvemt kan bidra litt mer, sier Blakstad.

Må tørre å si fra

For pasientene betyr det bedre tjenester. Ansatte som er oftere på jobb får høyere fagkompetanse og kjenner pasientene bedre.

– Arbeidsgiverne må tørre å si til de ansatte at om vi skal få en heltidskultur hos oss, må enkelte gå fra å jobbe bare dagtid på poliklinikk, til å jobbe vekselvis på poliklinikk og sengeposter, både dag, kveld, natt og helg, påpeker Blakstad.

Fagforbundet har fremmet en rekke forslag for å nå målet om heltid.  

– Vi må se på organiseringen av arbeidstid og oppgavefordeling. Grunnbemanningen må opp og ansatte må kunne jobbe ved flere avdelinger. Det er noen av tiltakene for å få til hele stillinger, kvalitet og stabilitet, sier Blakstad.

En fjerdedel jobber ikke helg

En fjerdedel av sykepleierne jobber ikke helger i det hele tatt, viser tall fra Spekter. Jo eldre sykepleierne blir, jo færre helger jobber de. Andelen helsefagarbeidere som jobber helg er større enn både sykepleiere og spesialsykepleiere. Og den er lik gjennom hele karrieren.

– Det er et beviselig skille mellom faggruppene i helsesektoren. Jo mindre utdanning du har jo større belastning får du. Det har nok sammenheng med at de med høyere utdanning i større grad kan velge arbeidssted og stilling. Men uansett utdanning er belastningen ved å jobbe ubekvemt like stor. Hvis vi skal få til et system med omtanke og solidaritet må alle bidra, sier Blakstad.

Sykepleiere trives på jobb

To nye undersøkelser, en nasjonal og en internasjonal, viser at 80 prosent av norske sykepleiere trives på jobb. Og de har mindre å gjøre enn sine europeiske kolleger.

– Hvorfor er slik at innenfor dette området er folk så opptatt av helgejobbing. Det forundrer meg. I en rekke andre yrker er det også ubekvem arbeidstid, uten at vi hører noe fra dem, sier Blakstad.

– Sykepleierforbundet har vedtatt på landsmøte at ingen skal jobbe mer enn hver tredje helg og må forsvare det overfor sine medlemmer. Men så vet vi at en rekke av deres medlemmer har helt andre avtaler og jobber mye mer, for avtalene gjøres på den enkelte arbeidsplass, påpeker Kjellfrid Blakstad.

Dokumenter

Lenker