Enighet i mellomoppgjøret med Trygge barnehager - Fagforbundet

Enighet i mellomoppgjøret med Trygge barnehager

Fagforbundet og FUS AS (Trygge barnehager) er kommet til enighet i forhandlingene om 2. avtaleår.

Det økonomiske resultatet er det samme som for ansatte i PBL-A (Private Barnehagers Landsforbund), og identisk med kravene fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. 

Det er gitt generelle tillegg og heving av minstelønnssatsene på alle trinn i tariffavtalen, med virkning fra 01.05.2013.

For eksempler fra lønnsstigen, se tariffplakat.

Dokumenter