Fagdager for deg som jobber med arkiv 4.-5. september 2013 - Fagforbundet

Fagdager for deg som jobber med arkiv 4.-5. september 2013

Faggruppa inviterer til de årlige fagdagene for arkivansatte 4.-5. september 2013. Det er sjette gangen disse dagene arrangeres, og som ved de tidligere fagdagene er det lagt opp til et variert faglig program.

Fagdagene avholdes i Fagforbundets lokaler, Keysersgate 15, Oslo, i regi av Seksjon kontor og administrasjons faggruppe for arkiv.

Registrering fra kl. 10.00. Selve konferansen starter kl. 1030.

Konferanseavgift:
Alt.1: Medlem kr 1700 - dekker overnatting, lunsj og middag
Alt.2: Ikke-medlem kr 2500 - dekker overnatting, lunsj og middag
Alt.3: Medlem kr 900 - dekker lunsj og middag
Alt.4: Ikke-medlem kr 1500 - dekker lunsj og middag
Alt.5: Medlem kr 500 - dekker lunsj
Alt.6: Ikke-medlem kr 1000 - dekker lunsj

Påmeldingsfrist: 26. august 2013.

Reisekostnader må dekkes av den enkelte.

For Alt.1 og 2 reserveres det rom på Scandic Edderkoppen hotell.

Bindende påmelding.

Ved spørsmål, ta kontakt med inger.knarud@fagforbundet.no eller på telefon 23064331

Elektronisk påmelding her.

Program fagdager arkiv 4. -5. september 2013