Bedre betalt for helgejobbing - Fagforbundet

Bedre betalt for helgejobbing

Årets mellomoppgjør for sykehusene er avsluttet. Den 18. juni ble partene i Spekter/helse enige om en ramme for oppgjørene på 3,5 prosent. Dette er på linje med øvrige oppgjør i offentlig sektor.

Lønnsoppgjøret får virkning fra  1. mai 2013 og omfattes av virksomheter i områdene 10 helseforetak  og område 4 Lovisenberg sykehus .

Partene ble også enige om forbedringer av den såkalte trappetrinnsmodellen som gir økt helgetillegg for de som jobber mer enn hver tredje helg. Kompensasjonen er økt med kr. 5,- på de to høyeste nivåene i modellen med virkning fra 1. januar 2014. Tilsvarende endringer er gjort for område 4 Lovisenberg sykehus. (Pkt 2.1.1 i Overenskomstens A 2- del)

Dokumenter