Rystet over SVs samarbeid med Høyre-byrådet - Fagforbundet

Rystet over SVs samarbeid med Høyre-byrådet

Fagforbundet Oslo er uforstående til at Oslo SV setter sin logo på en samarbeidsavtale med de borgerlige partiene som omfatter langt mer enn lokalisering av Munch og utvikling av Tøyen.

Rystet over SVs samarbeid med Høyre-byrådet

 Fagforbundet Oslo er uforstående til at Oslo SV setter sin logo på en samarbeidsavtale med de borgerlige partiene som omfatter langt mer enn lokalisering av Munch og utvikling av Tøyen. Vi har aldri opplevd at et parti på venstresida i Oslo har vært med på en så lettvint behandling av kommunal organisering og ansattes lønns- og arbeidsvilkår som SV har gått med på i denne avtalen.

Oslo har et mørkeblått byråd som er det mest privatiseringsivrige byrådet noen gang. Nå snur SV  og går inn for fullt brukervalg av tjenester og gir byrådet nærmest en blankofullmakt for ytterligere privatisering.

 

 

Fagforbundet Oslo reagerer på:

  • at det hestehandles med ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
  • at byrådet får blankofullmakt til å gjennomgå kommunen med tanke på ytterligere privatisering.
  • at SV snur og støtter ordningen med fritt brukervalg.
  • at når Fagforbundet er i en rettslig tvist med Oslo kommune om ”Grunnbemanningsavtalen i barnehagene” fortsatt gjelder, så framstilles det i avtalen som at den skal gjeninnføres.