Er Fagskolen noe for deg? - Fagforbundet

Er Fagskolen noe for deg?

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Fagskoleutdanninger har et mangfold av tilbud. Fylkeskommunene tilbyr tekniske og maritime fagskoleutdanninger, og tilbud innenfor helse- og sosialfag. Private tilbydere har tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, medie-, multimedia- og IKT-fag. En fagskoleutdanning skal være et alternativ til høyere utdanning. Fagskoleutdanningene godkjennes av NOKUT. Det gir rett til utdanningstøtte i Lånekassen. I tillegg kan medlemmer av Fagforbundet søke om vårt utdanniongsstipend
 
Nasjonalt fagskoleråd har laget nytt informasjonsmateriell som viser hvilke muligheter man har med utdanning fra en fagskole. Les brosjyren og se om Fagskolen kan være noe for deg