Kurs: Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold. - Fagforbundet

Kurs: Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte til kurs om Insta 800.

Målgruppe: Renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte.
Tid: Fredag 31. mai 2013, Kl. 0900 - 1500, og onsdag 12. juni. 2013, Kl. 0900 - 1500
Sted: Apotekergata 8. 1. Etg. kursrommet
Innhold:            Gi kunnskap om

-      NS INSTA 800 nordisk standard rengjøringskvalitet
-      NS INSTA 800 er et verktøy for kvalitet
-      Hvordan utføre et godt renhold
-      Viktig verktøy i anbudsprosesser

Dette er et 2. dagers kurs hvor det må møtes begge dagene for å få utdelt kursbevis.

Forelesere: Eva Iren Slemmen og Gørild B. Mehmeti fra Seksjon samferdsel og teknisk

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. HUSK PÅMELDING TIL EGEN FAGFORENING!! Din Fagforening sender videre til Fagforbundet Oslo. Påmeldingsfrist til Fagforbundet Oslo innen torsdag 16. mai kl. 1500

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjonsøknad som leveres arbeidsgiver.  Hvis det er stor søknad til kurset, vil de som  ikke kommer med på kurset også  bli tilskrevet.