KAH har overlevert sitt andre krav til Oslo kommune - Fagforbundet

KAH har overlevert sitt andre krav til Oslo kommune

KAH krever en solidarisk profil som ivaretar lavlønn og likelønn, og minimum 12 000 kroner til alle ansatte.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av, leverte kl 12 i dag sitt andre krav til Oslo kommune.

KAH krever at medlemmene i Oslo kommune får tilsvarende lønnsutvikling som i sammenlignbare tariffområder. Lønnsutviklingen må sikre en solidarisk profil og ivareta lavlønn og likelønn.

Det kreves:

-          kr 12 000 til og med lønnstrinn 39

-          2,65 % fra og med lønnstrinn 40 til og med lønnstrinn 59

-          kr 12 000 fra og med lønnstrinn 60.

 

Siste frist for å komme til enighet i forhandlingene er tirsdag 30. april kl 24.00.

Oslo kommune sitt krav/tilbud nr 2 er ventet i løpet av ettermiddagen

Du finner krav 2  krav vedlagt til høyre.  Du kan også følge tariffoppgjøret i Oslo kommune på TV 2 tekst tv side 760 eller ringe Grønn linje tlf 80033410.