Første krav i tariffoppgjøret overlevert Oslo kommune - Fagforbundet

Første krav i tariffoppgjøret overlevert Oslo kommune

Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av, presenterte klokken 13.00 torsdag 25.04. sitt første kravdokument til Oslo kommune.

KAH sine krav for 2.avtaleår følger opp kravene fra fjorårets hovedoppgjør, og er i samsvar med vedtak fattet av Landsorganisasjonens representantskap 19.februar i år. KAH krever en solidarisk provil som ivaretar lavlønn og likelønn. KAH krever at de økonomiske tilleggene gis som et kronebeløp på lønnstabellen.

Oslo kommune leverer sitt første krav/tilbud mandag 29. april.

Siste frist for å komme til enighet i forhandlingene er tirsdag 30 april er kl 24.00

Vårt første krav ligger vedlagt til høyre.

Du kan også følge oppgjøre på TV 2 tekst tv, side 760  eller ringe Grønn linje tlf 80033410.

Dokumenter