Lær av Oslo vei-skandalen - Det er ingen skam å snu - Fagforbundet

Lær av Oslo vei-skandalen - Det er ingen skam å snu

Her finner du fylkesmøtet sin uttalelse om konkursen i Oslo vei.

Lær av Oslo vei-skandalen - Det er ingen skam å snu

Oslo Veis konkurs kommer etter 11 års vanstyre og manglende politisk styring. Konkursen i det kommunalt eide aksjeselskapet Oslo vei AS, med 600 millioner kroner i omsetning og over 200 ansatte, var et faktum 7. desember. Med konkursen i Oslo Vei AS er 150 års kommunalt engasjement med Oslos veier et avsluttet kapittel. Historien om Oslo vei er en historie om hvordan en godt fungerende kommunal etat ble gjort til aksjeselskap, oppgavene konkurranseutsatt, og 200 ansatte arbeidsledige etter en konkurs som ikke burde vært mulig.

Fagforbundet Oslo er kjent med at det fortsatt undersøkes om det kan ligge kriminelle forhold bak konkursen til Oslo vei, men å rydde opp etter skandalen dreier seg ikke om bare om gransking av kriminelle forhold. Fagforbundet Oslo mener fortsatt at Oslo kommune som eier må ta ansvar for sin egen manglende styring og kontroll av egen virksomhet og rydde opp økonomisk og ovenfor de ansatte.

Oslo Veis konkurs er et kron eksempel på hvordan det kan gå når offentlige virksomheter privatiseres eller omgjøres til aksjeselskap. Veivesenet i Oslo var kjent som det beste i landet. Det tok 11,5 år å kjøre det hele i grøfta. Fagforbundet Oslo framholder at byrådet og de forskjellige byrådene opp gjennom de elleve åra, har et politisk ansvar for utviklinga. Byrådet har laget et AS og pulverisert ansvaret. Deretter har de ikke maktet å holde politisk kontroll med selskapet.

Konkursen i Oslo Vei og andre skandaler har skapt store kostnader og redusert kvaliteten på de tjenestene Oslo kommune skal tilby sine brukere og beboere. Byrådet har overfor de ansatte og brukerne av offentlige tjenester gamblet med skattepenger. Det er en skam at byråden løper fra en regning på flere hundre millioner kroner som andre må ta. Dette er skadelig for Oslo kommunes omdømme. Vi forventer at byrådet nå kjenner sitt ansvar for de ansatte, og går i dialog med de ansattes organisasjoner for å bidra til å få de ansatte over i nytt arbeid eller finne andre gode løsninger.

Fagforbundet mener at offentlige tjenester skal drives i egen regi, og at byrådet nå må lære av historien. Flere ganger har Oslo kommune under Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre, konkurranseutsatt og solgt ut offentlige tjenester. Flere ganger har dette gått galt på brukernes og de ansattes bekostning. Oslo Veis konkurs og Adecco skandalen er bare eksempler på den gamblingen byrådet fører med offentlige midler.

Fagforbundet Oslo oppfordrer byrådet til å lære av sine feil. Byrådet har planer om å øke farten og konkurranseutsette og selge ut ennå flere offentlige tjenester i enda større tempo. Hvor store kostnader skal de påføre kommunen før de lærer? En kjent fjelvettregel er ”Det er ingen skam å snu”, og byrådet bør følge denne.

Lær av historien skap trygge tjenester for Oslo kommune brukere, og ta vare på de ansatte!