Ferdigforhandlet for teater- og orkesteransatte - Fagforbundet

Ferdigforhandlet for teater- og orkesteransatte

Forhandlingene mellom Norsk teater – og orkesterforening (NTO) og Fagforbundet om lønnsregulering per 1.april 2013, ble avslutta 11. april. Alle får 12 500 kroner.

Alle trinn på A- regulativet i Overenskomsten øker med kr 12 500,- per trinn.  Tillegget fra A- delsforhandlingene mellom Spekter og LO Stat den 9. april på 1463 kroner,  inngår i det generelle tillegget på 12 500 kroner.

Rammen for lønnsoppgjøret i NTO – området er 3,4 %.

Fagforbundet har 545 medlemmer som har NTO som arbeidsgivermotpart og omfattes av teateroverenskomsten.

 

Enighet om A-delen (frifagbevegelse.no)