Temadag: Alternativer til bruk av tvang i psykisk helsevern - Fagforbundet

Temadag: Alternativer til bruk av tvang i psykisk helsevern

Vi har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle medlemmer i Fagforbundet Oslo som jobber innenfor fagfeltet.

Foreleser:  Erfaringskonsulent, innen psykose og psykisk helse Jan-Magne Sørensen. Han har inspirert mange mennesker med sin begeistring, sterke historier og evne til å fortelle.

  • Om egne erfaringer fra politiinnleggelser, beltelegging og tvangsmedisinering.
  • Dialog med brukerne, for helsefagfolk.

Sørensen mener at alt kunne vært unngått. Dette skjer som følge av fordommer og dårlig kommunikasjon. Sørensen formidler mye om hva som kunne ha blitt gjort annerledes i hans tilfelle og hvordan fagpersoner kan unngå mange tvangstiltak.

Dato: Tirsdag 9. april 2013 kl. 09.00 – 15.30
Sted:     Fagforbundet Oslo’s kurslokale, Apotekergata 8 (vis á vis VG-bygget)         

Påmelding til lokal fagforening innen 22. mars 2013

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo. Pris for ikke-medlemmer kr. 1000,-

Alle som får plass på temadagen tilskrives.