Fylkeskonferansen i seksjon helse og sosial - Fagforbundet

Fylkeskonferansen i seksjon helse og sosial

Seksjon helse og sosial arrangerte fylkeskonferanse 1. mars.

1. mars var alle seksjonene og ungdomstillitsvalgte samlet til fylkeskonferanse. Dagen startet med en felles åpning der fylkesleder Mari Sanden snakket om yrkespolitiske utfordringer og muligheter i Oslo.

Deretter gikk yrkesseksjonene og ungdommen hver til sitt arrangement. Seksjon helse og sosial hadde invitert Kjellfrid Blakstad, som er seksjonsleder sentralt, for å innlede om utfordringer i 2013 – 2014

Blakstad la spesielt vekt på:

  • Folkehelsearbeid
  • Utdanning – kompetanse – rekruttering.
  • Kvalitet i tjenestene.
  • Etikk i praksis
  • Brukermedvirkning

Senere på dagen hadde Jan Rudi Kristensen fra organisasjonsenheten et innlegg, hvor temaet var: ”Du er betydningsfull i det yrkesfaglige arbeidet. Yrkesfaglig arbeid, hva er det egentlig?”

Det var god dialog mellom innledere og delegatene.

Handlingsplan for perioden 2013-2014 var siste tema for dagen. Det ble en god debatt og mange innspill til det yrkespolitiske notatet.

Det nyvalgte styret er i seksjon helse og sosial:

Leder Helge Sporsheim Hjelpepleier Fagforbundet St. Hanshaugen
Nestleder Iren M. Luther Sykepleier Fagforbundet Ikke-kommersielle private virksomheter, Oslo
Styremedlemmer Svein Bredahl Sykepleier Fagforbundet Gamle Oslo
  Ada Rudskjær Sosionom Fagforbundet Helse og velferd, Oslo
  Medin Alijoski Miljøarbeider Fagforbundet Alna
  Carina Ravnanger Tannhelsesekretær Fagforbundet Helse og velferd, Oslo
Varamedlemmer Gunn Hvid Helsesekretær Fagforbundet Oslo Universitetssykehus
  Beth Nordahl Aktivitør Fagforbundet Sykehjemsetaten