Fylkesmøte: -10 år med fagforbundet har vært en suksess - Fagforbundet

Fylkesmøte: -10 år med fagforbundet har vært en suksess

Fagforbundet er snart 10 år og det er i det store og det hele en suksesshistorie, sa medlem i arbeidsutvalget i Fagforbundet, Stein Gulbrandsen i sin innledning.

Fagforbundet Oslos fylkesmøte er i gang på Hotel Sundvolden. Fylkesleder, Mari Sanden åpnet møtet, som samler 150 delegater og gjester fra Fagforbundet Oslo.

Felles utfordringer i Norge og Russland

Fylkesmøtet åpnet med en debatt om den politiske situasjonen. Ledelsen fra vårt russiske søsterforbund i Moskva besøker fylkesmøtet, og deres leder Sergej Chaly var første innleder. Han trakk fram og takket for samarbeidet vi har hatt siden midten av 90-tallet. Vi er alle klar over hvilke utfordringer fagbevegelsen har i kampen mot markedskreftene og kapitalismen. Vårt samarbeid er globalisering av fagforeningsarbeid, og vårt søsterforbunds slagord; «Vi står sterkere sammen enn alene» betegner også vårt samarbeid .

Begge forbund har jobbet og jobber for å bygge opp en velferdsstat. Gjennom utveksling av erfaringer, gjennom å utvikle tillitsvalgtskolering sammen, og politisk diskusjon om felles politiske utfordringer. Han trakk fram samarbeidet rundt ungdomsprosjekter som en bærebjelke, og at vårt fruktbare samarbeid har også inspirert til økt samarbeid mellom Norge og Russland i andre deler av våre organisasjoner.

-Vi må være de dominerende på våre tariffområder

Fagforbundet er snart 10 år og det er i det store og det hele en suksesshistorie, sa medlem i arbeidsutvalget i Fagforbundet, Stein Gulbrandsen som innledet om Fagforbundets utfordringer, Vi har økt med 50 000 medlemmer, og vi har utvikla oss i riktig retning i forhold til våre bærebjelker. Fordi vi er  gode på lønns- og arbeidsvilkår, på tariffspørsmål, fordi vi påvirker samfunnsutviklingen til det beste for våre medlemmer, og fordi vi blir bedre og bedre på det yrkesfaglige

Han la vekt på at vi er en motkraft mot markedskreftene gjennom organisering, og politisk arbeid. Vi har store grupper å hente, vi trenger medlemsaktivitet, vi trenger våre 18000 tillitsvalgte aktive i politisk arbeid, hvis vi skal bevare vår styrke i det politiske arbeidet. Derfor la han også vekt på at vi nærmer oss siste mulighet og delta i LOs medlemsdebatt.

-Vi skal aldri være fornøyd, men vi skal ta oss tid til å være fornøyd med det vi har fått til

Stein Gulbrandsen understreket at vi skal være stolte av hva fagbevegelsen har fått til, og huske hva den rødgrønne regjeringen har gjort og hva de har lovet å gjøre. -Samla sett så kåres Norge som ett av verdens beste land å bo i. Det er fordi fag- og arbeiderbevegelsen har bygget opp en skattefinansiert velferdsstat. Det er visst at det er dette samfunnet vi har villet skape. Vi skal ha rettigheter når vi trenger dem, for eksempel ved sykdom. Den rød-grønne regjeringa sikrer en økonomisk trygghet hvis du blir sjuk. Venstre, FrP og Høyre vil med ulike forslag svekke sykelønnsordninga vi har i dag.

Flere innlegg fra salen støtta opp om betydningen av dagens sykelønnsordning. Leder i Oslo Sporveiers Fagforening Rune Aasen fortalte om hvordan medlemmer i fagforeninga fortsatt kunne stå i arbeid takket være sykelønnsordninga, og anbefalte alle å lese historien i Manifest sin nye pamflett, Blåmandag .Thomas Eliassen, leder i Vann- og  avløpsetatens fagforening var tydelig på at vi må bli tøffere mot høyresida, spesielt FrP. - Vi kan ikke risikere at vi får Margaret Thatchers politikk etter valget. Vi hører det skal lønne seg å jobbe, det betyr at det ikke lønne seg å være sjuk eller bli ufør. Mange av våre medlemmer vil bli uføre fordi de jobber i belastende yrker.

Listen over god rødgrønn politikk er lang

Fagforbundet kan stå å liste opp seire av hva regjeringa har innfridd av våre krav. Bare i forrige uke fikk vi innfridd flere krav. Vi har stilt krav i forhold til grunnbemanning i barnehage. Den rød-grønne regjeringa har nå lovet å innfri Fagforbundets krav om antall voksne pr barn i barnehagen. I Oslo kommune som har en slik avtale, vil Høyre fjerne den. Stein Gulbrandsen trakk også fram kollektiv søksmålsrett, noe fagbevegelsen trenger som verktøy for å ta rotta på ulovlig vikarbruk, og løftene for hva som kommer i nasjonal transportplan.

Vi skal heller ikke glemme historien. Denne regjeringa fant en løsning for å sikre nasjonalt eierskap til vannkrafta, Reddet arbeidsmiljøloven. Tre tiltakspakker mot sosial dumping. Og vi skal ikke glemme hvem Erna Solberg er. Når hun var kommunalminister i 2005 var det ordføreropprør. Vi vil ikke tilbake dit, det er i kommunene velferden produseres.

Debatten bar også preg av at få har kjent mer på privatisering og markedskreftene enn våre medlemmer i Oslo, her har arbeidsplasser gått tapt, folk har mistet jobben og mistet rettigheter. Leder i Fagforbundet forvaltning, Oslo, Grete Møistad Olsen, fortalte at de som fagforening står kontinuerlig med områder som utsettes for konkurranseutsetting. Nå skal de kanskje i gang med en ny runde med 02180. Det forslaget kommer annet hvert år, konstaterte hun.

Fylkesleder Mari Sanden plukket opp tråden, og understreket at valget handler om hvilket alternativ er best for oss. Vi vet hva som kommer med en borgerlig regjering, vi har hatt Oslo vei-skandalen, vi har hatt Adecco-skandalen, og vi opplever at de nå konkurranseutsetter stadig nye områder. Derfor skal vi være de som tar kampen opp fordi vi vet hva høyrestyre betyr. Byrådet er ikke bare ett byråd som konkurranseutsetter, men som eksplisitt skriver i politiske vedtak at det ikke skal legges begrensing på å ta utbytte av barnehagedrift.

Men vi vet hva som fungerer sa Mari Sanden: Allianser vi kan bygge med pårørende, brukere og andre organisasjoner er vårt mest effektive virkemiddel. Klarer vi å opprettholde et politisk engasjement og trykk sammen med andre, påvirker det også byrådet. Men vi har ett gledelig unntak hvor vi har stått sammen sa Sanden: Vi har vært enig med byrådet i en sak, organisering av gravferd. Der har byrådet en god argumentasjon for at gravferd skal skje i kommunal regi.