Medlemmer i Utdanningsetaten tilhører Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo - Fagforbundet

Medlemmer i Utdanningsetaten tilhører Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo

Er du ansatt i Utdanningsetaten kan du ha mottatt brev om at du tilhører Fagforbundet forvaltning, Oslo. Dette er feil, du har fått tilsendt feil brev.

Vi beklager dette. Rett brev er på vei

Din nye fagforening er Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo.

Fram til fagforeningen holder sitt første årsmøte, innen 20. juni 2013, ledes fagforeningen av et interimsstyre ledet av Mette Nordahl. Din nye leder kan kontaktes på tlf. 99 12 07 65 eller e-post: post@fagforbundet072.no

Din nærmeste hovedtillitsvalgte vil være Anita Guldahl. Hun kan kontaktes på e-post:

udeklubben@fagforbundet072.no  eller tlf. 23 46 23 05/97 75 9431.