Spørsmål rundt ny fagforeningsstruktur - Fagforbundet

Spørsmål rundt ny fagforeningsstruktur

Her finner du en oversikt med enrekke spørsmål og svar medlemmer har rundt ny fagforeningsstruktur i Fagforbundet Oslo

Ofte stilte spørsmål – og svar

Hva er idéen med den nye organiseringen?

Svar: Kort fortalt er tanken bak den nye organiseringen av fagforeningene er å samle medlemmer med samme faglig tilhørighet uavhengig av hvor man er ansatt i Oslo, og hvordan arbeidsgiver er organisert. Det vil bidra til å styrke det yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeidet til Fagforbundet Oslo og til fagforeningene. I tillegg blir fagforeningene sterkere gjennom at de blir større. Det legger til rette for økt innflytelse – både samfunnsmessig og opp mot arbeidsgivere. Videre vil de yrkesfaglige miljøene, pensjonistmiljøene og ungdomsmiljøene blir større og mer spennende å delta i innenfor de nye fagforeningene.

 

Den nye organiseringen blir gjennomført i løpet av 2013 og 2014. I 2013 har følgende fagforeninger blitt etablert:

Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo

Fagforbundet Helse og velferd, Oslo

Fagforbundet Forvaltning, Oslo

Fagforbundet Kultur, Oslo

Fagforbundet Ikke-kommersielle private virksomheter, Oslo

Fagforbundet Private enheter, Oslo

 

I 2014 vil følgende fagforeninger etableres:

Fagforbundet Teknisk sektor, Oslo

Fagforbundet Brann- og redningsetaten, Oslo

Fagforbundet Kollektivtransport, Oslo

Fagforbundet Sykehus, Oslo

Fagforbundet Pleie og omsorg, Oslo

 

Jeg er pensjonistmedlem og har fått brev om at jeg er plassert i en fagforening som ikke samsvarer med det jeg har jobbet som. Er jeg feil plassert?

Svar: Beklageligvis har en del pensjonistmedlemmer mottatt et brev som var beregnet på yrkesaktive medlemmer, og noen har også fått feil opplysninger om den nye fagforeningen i dette brevet. De dette gjelder vil motta et nytt brev i posten.

 

Pensjonistmedlemmer som har vært i samme fagforening vil fortsatt være samlet, men i en ny fagforening. Dette er i tråd med ønsker fra fagforeningenes pensjonisttillitsvalgte som har vært opptatt av at pensjonistmiljøene ikke må brytes opp. For en del pensjonistmedlemmer innebærer det avvik fra prinsippet om faglig tilhørighet. Målsettingen er likevel at pensjonistmedlemmer skal ivaretas minst like godt som tidligere. I de nye fagforeningene er det større pensjonistmiljøer, noe som igjen legger til rette for at pensjonistene kan aktivisere seg i større grad enn tidligere.

 

Får den nye organiseringen konsekvenser for fagforeningskontingenten?

Svar: Fram til konstituerende årsmøter i de nye fagforeningene er kontingenten satt ned til minimumskontingent for medlemmene i de nye fagforeningene. Dette årsmøtet avholdes senest 20. juni, og kan ta stilling til eventuelle behov for lokal tilleggskontingent. Du kan lese mer om kontingent her http://www.fagforbundet.no/sporsmal-og-svar/.

 

Jeg er yrkesaktivt medlem, men mistenker at jeg har blitt overført til feil fagforening. Hvordan kan jeg finne ut om jeg er riktig plassert?

Svar: Dersom du som yrkesaktivt medlem har en mistanke om at du er overført feil fagforening kan du ta kontakt med Fagforbundet Oslo og fortelle hva du jobber med ved å sende en e-post til fylke_oslo@fagforbundet.no.

 

Jeg har forsikringer som er knyttet til medlemskapet mitt i Fagforbundet. Har den nye organiseringen innvirkninger på disse?

Svar: Nei, forsikringsordningene knyttet til medlemskapet er uavhengig av den nye organiseringen.

 

Hvordan finner jeg ut hvilken fagforening jeg er medlem av?

Svar: Du kan gå inn på Fagforbundets medlemsportal og klikke deg inn på ”Mitt medlemsskap”. Der fremgår det hvilken fagforening du er medlem av. Adressen til medlemsportalen er https://medlem.fagforbundet.no/

 

Medlemsportalen er et nettsted for medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet. Her finner du informasjon om ditt medlemskap, dine tillitsvalgte, rettigheter og hvordan Fagforbundet jobber for at din arbeidshverdag skal bli bedre. For å bruke medlemsportalen, må du registrere deg som bruker.

 

Hvor finner jeg kontaktinformasjon til fagforeningen min og til min tillitsvalgte?

Du finner kontaktinformasjon til fagforeningen din her http://oslo.fagforbundet.no/fagforeninger/, og til dine nærmeste tillitsvalgte i vedleggene til høyre. 

 

Hvorfor har jeg ikke mottatt brev om den nye organiseringen?

Svar: Alle medlemmer som har havnet i en av de nye fagforeningene har enten fått brev eller vil få det i nærmeste framtid. Om du ikke har mottatt brev er sannsynligvis årsaken at du ikke er medlem i en av de nye fagforeningene, men det kan også skyldes at vi har gal postadresse på deg. I Fagforbundets medlemsportal kan du se hvilken adresse vi har registrert på deg, og dersom adressen er feil kan du melde fra om dette enten gjennom medlemsportalen eller ved å sende en e-post til fylke_oslo@fagforbundet.no. Adressen til medlemsportalen er https://medlem.fagforbundet.no/

 

Jeg fikk ikke svar på spørsmålet mitt her. Hvor kan jeg henvende meg?

Svar: Du kan ta kontakt med Fagforbundet Oslo på e-post fylke_oslo@fagforbundet.no eller på telefon 23 06 46 60.

 

 

Dokumenter