Fylkeskonferansen for pensjonister ble avholdt onsdag 27. februar. - Fagforbundet

Fylkeskonferansen for pensjonister ble avholdt onsdag 27. februar.

Her finner du det nyvalgte utvalget, beretning og forslag til handlingsplan for pensjonist og uførearbeidet til Fagforbundet Oslo de to neste åra.

Saker som ble behandlet var:

  1. Årsberetning for Fagforbundet Oslos Pensjonistutvalg 2011 - 2012.
  2. Handlingsplan for Fagforbundet Oslos Pensjonistutvalg 2013- 2014.
  3. Valg av
    1. Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg for perioden 2013 – 2014.
    2. Delegater til den sentrale Landskonferansen for pensjonister

I tillegg innledet Roger Dehlin, Fagforbundet Oslos nestleder, om hvilket fokus organisasjonen må ha i 2013. Ungdomstillitsvalgt Kathrin Nesgård viste en presentasjon og fortalte om egenopplevelsen med Fagforbundets SOS-barneby.

Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg ble enstemmig valgt og har følgende sammesetning:

Leder  Wenche Hansgaard (gjenvalg) avd.072. Fagforbundet, Barn og oppvekst Oslo.
Nestleder Sigvald Romundstad (gjenvalg) avd.325. Fagforening ledelse og adm.
Medlem Rigmor Ottem (gjenvalg) avd.072. Fagforbundet, Barn og oppvekst Oslo
Medlem Vidar Vik (gjenvalg) avd.727. teoLOgene.
Medlem  Johnny Bruvold (ny) avd.072. Fagforbundet, Barn og oppvekst Oslo                      
Vara Mona Marie Larsen (ny) avd.028. Fagforbundet Sunnaas sykehus og Oslo Universitetssykehus Fagforening
Vara Karenlisbeth Haarseth (gjenvalg) avd.030. Fagforbundet Energiansattes personalforening.
Vara Tove Thorp (ny) avd.116. Fagforbundet Kultur, Oslo

Når beretning og forslag til handlingsplan er behandlet av fylkesmøtet vil dette danne grunnlaget for arbeidet med pensjonist- og uførearbeid for perioden 2013 – 2014.

Dokumenter