Fase 2 kurs - Fagforbundet

Fase 2 kurs

Fagforbundet Oslo inviterer tillitsvalgte til Fase 2 kurs

Tematikken i kurset omhandler Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, verving inkludert informasjon om LO - Favørproduktet, tillitsvalgtes rolle og funksjoner inkludert kommunikasjon, drift av fagforening/fullmaktsstruktur, møter, saksbehandling.

Innblikk i og forståelse av viktige verktøy for tillitsvalgte som arbeidsmiljøloven, ferieloven, overenskomster/tariffavtaler/hovedavtaler.

Hensikten med kurset er å gi tillitsvalgte en grunnleggende skolering for å ivareta medlemmenes interesser.

Undervisningsmetoden er en blanding av innledninger på aktuelt tema, gruppearbeid og øvelser. Varigheten på kurset er totalt 9 dager fordelt på tre dager over en periode på 1 1/2 måned. Deltakerne kan påregne arbeidsoppgaver mellom samlingene.  Deltakerne må fullføre hele kurset.

Alle søkere blir tilskrevet etter at søknadsfristen er utløpt, og deltakerne får tilsendt program, permisjonssøknad og deltakerliste.

Målgruppe:   Tillitsvalgte som har gjennomgått Fase 1  i lokal fagforening. Søknaden sendes via lokal fagforening for prioritering og underskrift.

Tidspunkt: 1. del 15. – 17. april, 2. del 22. – 24. april, 3. del 13. – 15. mai

Søknadsfrist: 20. mars