Studie ved Høgskolen i Hedmark - Fagforbundet

Studie ved Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark og Fagforbundet er glade for at vi kan presentere innholdet i årsstudiet som vi har jobbet med en stund. Målet er at dette skal bli et fast og varig tilbud. Fagforbundet vil finasiere dette fram til studiet kan komme inn på ordinær ordning for finansiering av studier ved høgskolene. Studiet kan tas som en del av noe annet eller som en selvstendig enhet. HiHm har også en master som dette bygger opp til. Den finansierte Fagforbundet fram til at den kom inn på ordinær finansiering fra staten.

Dette gir nå våre medlemmer et godt tilbud både på en samlingsbasrt master og et samlingsbasert ett årig studie på vei til en bachelor. Dette håper vi mange har lyst og mulighet til å benytte seg av. Studiet har også en del som er spesielt rettet mot medlemmer som jobber innen kirkeadministrasjon. Det ligger i valgdelen.  Det er lagt opp til et samarbeid med Diakonhjemmets høgskole og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i forbindelse med gjennomføringen av emnet «Kirkekunnskap»

 For å møte framtidas kompetanseutfordringer er det svært viktig med tverrfaglig kompetanseheving innenfor økonomi og organisasjons- og ledelsesfag med sikte på å gi tjenestetilbudet høyere kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten. Det er utviklet en rekke emner som kan inngå i en bachelor i offentlig styring og ledelse. Disse kan tas enkeltvis eller samlet som et årsstudium på deltid.

 

Bacheloremnene er som følger (m/forbehold om endringer):

• Forvaltningsøkonomi (15sp)

• Personalledelse i offentlig sektor (15sp)

• Organisasjonsforståelse og prosjektstyring/

prosjektledelse (15sp)

• Valgemne (15sp)

Det er flere aktuelle valgemner, f.eks.

- Kirkekunnskap,

- Stats- og kommunalkunnskap eller

- Forvaltningsrett/Arbeidsrett

 Høsten 2013 planlegges oppstart av to emner; Forvaltningsøkonomi og Kirkekunnskap.

Emnene gjennomføres samlingsbasert, med nettbasert

støtte. Samlingene vil i all hovedsak gjennomføres i lokalene

til Høgskolen i Hedmark. Kirkekunnskap vil antakeligvis gjennomføres i Oslo-området.

Studiet kan sammen med annen utdanning benyttes til oppbygging av en bachelorgrad i høgskole- og universitetssystemet.

Søknadsskjema og nærmere opplysninger om oppleggene vil gjøres kjent på Høgskolen i Hedmark sine

hjemmesider etter 15. mars 2013:

http://www.hihm.no/Kurs-og-oppdrag/Fagomraader/OEkonomi-ogledelse