- Ansatte i barnehager, skoler og aktivitetsskolene må sikres et godt smittevern - Fagforbundet

- Ansatte i barnehager, skoler og aktivitetsskolene må sikres et godt smittevern

vidar.jpg

De siste dagene har frustrasjon fra ansatte i barnehager, skoler og aktivitetsskolene over mangelfullt smittevern blitt synlig. Det rapporteres om brudd på smittevernregler, høyt sykefravær og uforsvarlig vikarbruk. -Vår soleklare melding til politikere og barnehageeiere er at barnehageansatte må sikres et godt smittevern, uttaler Vidar Evje.

Denne uka har flere barnehageansatte slått alarm om mangelfullt smittevern i Oslos barnehager. Samtidig har smittetallet blant de yngste barna økt betydelig den siste tida. Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo har fått en rekke alarmerende henvendelser fra ansatte som står i dette.

 

-Et rop om hjelp

– Det som skiller disse meldingene fra de vi har fått tidligere i pandemien, er at de er lange og de gir en beskrivelse av hverdagen som egentlig ligner mest på en haug med debattinnlegg. Det er rop om hjelp, forteller Berit Tevik, som er leder for Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo til Fagbladet.

 

Hun forteller om utslitte ansatte som opplever å ikke bli tatt på alvor av myndighetene. –Vi ser brudd på lover og avtaleverk, vi ser brudd på smittevernlovgivning, vi ser frykt blant de ansatte, sier Tevik til Fagbladet.

 

Fagforbundet Oslo har stor forståelse for at det i disse dager er stor frustrasjon blant de som jobber med barn og ungdom. – De ansatte i barnehagene risikerer å selv bli smittet når de går på jobben. Ansatte gir barna den nærheten de er helt avhengige av, men er samtidig fullt klare over at viruset kan spre seg gjennom nys, tårer og snørr. Vi ser at det muterte viruset som nå dominerer smitter lettere mellom barn, og det medfører naturlig nok at mange ansatte blir redde for å gå på jobb, slitne og frustrerte, forteller Fagforbundet Oslos 1. nestleder Vidar Evje.

 

Tar opp situasjonen med politikerne

- Vi vil ta opp situasjonen med politisk ledelse i Oslo kommune. Det er alvorlig når de ansatte rapporterer om at smittevernveiledere ikke følges. Det kan vi rett og slett ikke akseptere. Barnehager i Oslo må følge de smittevernreglene og smittevernsanbefalingene som er gitt, fastslår han.

 

Evje ønsker seg tydelige føringer fra Oslo kommune.  –Det bør ses på om dagens regler og anbefalinger er godt nok tilpasset situasjonen som Oslo er i nå. Det bør ikke være noe særlig rom for lokale tolkninger om hva som skal gjelde. Barnehagene må ha nok tid og ressurser til å forberede og iverksette smitteverntiltak, forklarer han.

 

Tydelige anbefalinger

Fagforbundet Oslo har vært tydelige på to anbefalinger til Oslo kommune for situasjonen i barnehagene. Det første har vært redusert åpningstid som gjør at hele ansattgruppen er på plass samtidig i hele åpningstiden. Dette er innført som føring for alle bydelene når barnehagene er på rødt nivå. Dette vil også være det beste smitteverntiltaket når barnehagene igjen kan settes på gult nivå.

 

Det andre er at Oslo kommune må sørge for at det kan ansettes heltidsvikarer i midlertidige stillinger så lenge pandemien fortsetter. Nå opplever våre medlemmer at vikarer brukes på tvers av både kohorter, barnehager og bydeler. Når de fast ansatte er syke eller i karantene kan vi ikke ha kortsiktige løsninger som øker fare for smittespredning. Et par av bydelene har inngått avtale med NAV om å skaffe vikarer, noe vi anbefaler gjøres over hele byen.

 

Aksepterer ikke brudd på smittevernregler

- Når ansatte melder fra om at de føler seg oversett av politikere og helsemyndigheter, så er det alarmerende. Vi vil være veldig tydelige på at Fagforbundet Oslo finner det helt uakseptabelt med brudd på smittevernregler og smittevernsanbefalinger i barnehager, skoler og aktivitetskolene. Våre medlemmer er av de som står i frontlinjen i krigen mot pandemien, avslutter Evje.